01 kolor podstawowy male2 

pasek220 lat temu zdecydowaliśmy, że chcemy być częścią wyjątkowej wspólnoty. Dołączyliśmy do Unii Europejskiej, bo wiedzieliśmy, że razem osiągniemy więcej.

Wolność i komfort podróżowania bez paszportu, wyboru miejsca zamieszkania, dostępu do edukacji i pracy za granicą są dla nas oczywiste i trudno dostrzegalne, tak bardzo się do nich przyzwyczailiśmy. Nie potrafimy sobie już wyobrazić, że może być inaczej.

Gołym okiem też widać, jak dobry był nasz wybór. W miastach i wsiach codziennie korzystamy z tego, co razem stworzyliśmy, inwestując dzięki UE prawie 250 mld EUR, które Polska od maja 2004 r. do marca 2024 r. otrzymała w ramach unijnych transferów na dokończenie modernizacji. Wpłaty Polski do unijnego budżetu wyniosły w tym czasie niecałe 86 mld EUR. Saldo wyniosło ponad 163 mld EUR i rośnie. To pieniądze, które z sukcesem wykorzystaliśmy dla ogromnego rozwoju. Warto pamiętać także o środkach z Krajowego Planu Odbudowy, w ramach którego już otrzymaliśmy 11,4 mld EUR.

Jeszcze większe korzyści są mniej widoczne. W Unii jesteśmy bezpieczniejsi, a bezpieczeństwo ma różne wymiary: obronny, energetyczny, żywnościowy, ekonomiczny, prawny, cyfrowy i wiele innych. Unowocześnianie wojska i przemysłu dzięki UE przebiega taniej i szybciej. Unia ułatwia wspólne zakupy tańszego gazu, budowanie infrastruktury transportowej i zabezpieczającej dostawy energii dla nas i naszych sąsiadów: połączenia transeuropejskie, gazociąg Baltic Pipe, terminal LNG.

Duża gospodarka Unii jest bardziej stabilna, chroni przed wojnami handlowymi, wspólnie odpowiadamy na kryzysy i pomagamy sobie wzajemnie. Dbamy o jakość żywności, powietrza i wody, skuteczniej walczymy z cyberatakami i dezinformacją. UE to przejrzyste prawo, ochrona konsumenta, pracownika, mniejszości i dzieci, dostęp do leczenia za granicą. Bezpieczeństwo w UE jest możliwe przez jej jedność, spójność i współpracę.

 Największe sukcesy Polski od 20 lat wynikają z udziału w największym na świecie bloku handlowym — silnym, jednolitym rynku europejskim. Mówią o nich liczby:

ikonka bulletu3  otwarcie granic dla przepływu dóbr, usług i osób oraz szybki wzrost gospodarczy pozwoliły na gwałtowny spadek bezrobocia w Polsce z 19% do 3%

ikonka bulletu3  za spadkiem bezrobocia poszedł wzrost wynagrodzeń Polaków, które średnio zwiększyły się o prawie 140%

ikonka bulletu3  nie spowodowało to jednocześnie rozwarstwienia społecznego — wskaźnik nierówności dochodowych spadł u nas z 35% na 26%

ikonka bulletu3  Polacy pracujący w innych państwach UE od 2004 r. przekazali do kraju ponad 200 mld PLN

ikonka bulletu3  dzięki otwarciu granic w wymianie z zaprzyjaźnionymi państwami UE w programie Erasmus wzięło udział 400 tys. studentów, pracowników i uczniów

ikonka bulletu3  udział we wspólnym rynku UE umożliwił polskim producentom ekspansję na rynkach całego świata — eksport z Polski wzrósł sześciokrotnie z 60 mld EUR do 350 mld EUR, w tym do krajów UE z 45 mld EUR do 262 mld EUR w latach 2004-2023

ikonka bulletu3  z 1,4 mld EUR do 19,6 mld EUR wzrosły polskie inwestycje w innych państwach UE

ikonka bulletu3 dzięki obecności w UE wzrosło zaufanie do nas wśród zagranicznych inwestorów, napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych wzrósł rocznie z 4 mld EUR w 2004 r. do 15 mld EUR w 2023 r. a skumulowana wartość aktywów BIZ z 45 mld EUR do 300 mld EUR

ikonka bulletu3  prawie czterokrotnie zwiększył się nominalny PKB: z 200 mld EUR do 750 mld EUR

ikonka bulletu3  przez 20 lat nasza gospodarka zwiększyła się dwukrotnie — skumulowany wzrost PKB  wyniósł 109% a połowa wzrostu wynikała z członkostwa w UE

W ciągu 20 lat osiągnęliśmy podobny poziom życia, jak niektóre państwa Europy Zachodniej: Portugalia, Hiszpania, Grecja, południowe Włochy. UE to godne życie, mobilność, dostępność, administracja wolna od korupcji i przyjazna ludziom. Korzystamy z postępu technologicznego, rewolucji w IT i medycynie, autostrad, od 2004 r. o połowę spadła liczba wypadków drogowych.

Z obecności w Unii czerpiemy korzyści i jednocześnie dużo wnosimy: wartości — wolność i kreatywność w walce o nią, która razem z solidarnością zmieniła Europę i jest aktualna dziś. Sukcesy zmagań z populizmem, zdolność do mobilizacji, samoorganizacji, sprawczego wysiłku, pozytywne doświadczenie starań o kandydowanie do UE i z rozszerzenia, wrażliwość i znajomość zagrożeń ze wschodu, rozumienie znaczenia niezależności od gospodarek autorytarnych i budowania sojuszy, relacje transatlantyckie. Polskie produkty, technologie i usługi podbiły rynki europejskie, polska kuchnia, parki narodowe i gościnność — serca Europejczyków a otwartość, wiedza, kultura i etyka pracy polskich pracowników, naukowców i artystów jest ceniona w Europie. Mamy dobre pomysły, jak jeszcze lepiej urządzić naszą Unię.

Jesteśmy w UE największą na świecie wspólnotą demokracji, kierujemy się tym samym modelem rozwoju, łączy nas miejsce na mapie świata, wartości życiowe i poczucie odpowiedzialności. Polska w strukturach europejskich ma większy wpływ na politykę globalną — razem jesteśmy silnym graczem na arenie międzynarodowej. Współdecydujemy o przyszłym kształcie Unii i całej cywilizacji zachodniej, którą 20 lat temu wybraliśmy.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o gospodarczych efektach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, zobacz nasz raport.