01 kolor podstawowy male2 

 

8 kwietnia 1994 roku w Atenach Polska złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. 7-8 czerwca 2003 roku w Polsce odbyło się referendum akcesyjne.  1 maja 2004 roku Polska stalla się członkiem struktur europejskich.  1 maja 2004 roku Polska świętuje 20 lat członkostwa w strukturach europejskich.  

Rok 1989

ikonka bulletu3 Podpisaliśmy umowę o współpracy handlowej i gospodarczej ze Wspólnotami Europejskimi.

Rok 1990 

ikonka bulletu3 Złożyliśmy oficjalny wniosek o rozpoczęcie negocjacji umowy stowarzyszeniowej ze Wspólnotami Europejskimi.

Rok 1994

ikonka bulletu3 Złożyliśmy wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. 

Rok 1998

ikonka bulletu3 Rozpoczęliśmy negocjacje akcesyjne. 

Rok 2003

ikonka bulletu3Odbyło się referendum akcesyjne. Za członkostwem w Unii Europejskiej opowiedziało się 77,45 proc. biorących udział w głosowaniu. 22,55 proc. było przeciwnych. Frekwencja wyniosła 58,85 proc.

2004ab

ikonka bulletu3 1 maja wstąpiliśmy do Unii Europejskiej.  

Rok 2007

ikonka bulletu3 Podpisaliśmy Traktat lizboński. Wzmocnił on rolę Parlamentu Europejskiego i usprawnił proces decyzyjny w instytucjach europejskich.

ikonka bulletu3Weszliśmy do strefy Schengen, w której możliwy jest swobodny przepływ osób, towarów i usług bez konieczności kontroli na granicach wewnętrznych.

Rok 2009

ikonka bulletu3 Eurodeputowany i były premier Jerzy Buzek został wybrany na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Jest dotychczas jedynym Polakiem, który pełnił tę funkcję. 

Rok 2011

ikonka bulletu3 Objęliśmy na pół roku prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, najważniejszym organie decyzyjnym UE. 1 stycznia 2025 r. Polska po raz drugi stanie czele Rady UE.

Rok 2012

ikonka bulletu3 Unia Europejska otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla za starania na rzecz pokoju, pojednania, demokracji i praw człowieka w Europie.

Rok 2014

ikonka bulletu3 Premier Donald Tusk został wybrany na przewodniczącego Rady Europejskiej, jedno z najwyższych stanowisk w Unii Europejskiej. W  2017 r. został ponownie wybrany na kolejną dwuipółletnią kadencję. 

Rok 2017

ikonka bulletu3 Obywatele Unii mogą cieszyć się swobodą korzystania z telefonów komórkowych podczas podróży między krajami UE. Bez obawy o dodatkowe opłaty za roaming.

Rok 2023 

ikonka bulletu3 Unia Europejska i NATO podpisały wspólną deklarację. Z całą mocą potępiły rosyjską agresję na Ukrainę. Zadeklarowały dalsze rozszerzenie i pogłębienie współpracy z Ukrainą.

Rok 2024 

ikonka bulletu3 Świętujemy 20-lecie Polski w Unii Europejskiej.